මට ස්වයංක්‍රීයව iPhone හි යෙදුම් යාවත්කාලීන කළ හැකිද? ඔව්! මෙන්න කොහොමද.

Can I Update Apps Automatically Iphone

ඔබගේ iPhone යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වීමට ඔබට අවශ්‍යය, නමුත් ඔබ එසේ නොවේ. ඔබට යෙදුම් වෙළඳසැල විවෘත කර නව යෙදුම් යාවත්කාලීන කිරීම් සෙවීමට අවශ්‍ය නොවන්නේ නම් එය හොඳ නොවේද? මෙම ලිපියෙන්, මම ඔබගේ iPhone හි යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වයි !

IPhone හි යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කරන්නේ කෙසේද

ඔබගේ iPhone හි ස්වයංක්‍රීය යෙදුම් යාවත්කාලීන කිරීම් සක්‍රිය කිරීමට, සැකසීම් විවෘත කර තිරයේ ඉහළින් ඇති ඔබේ නම තට්ටු කරන්න. ඉන්පසු, තට්ටු කරන්න අයිටියුන්ස් සහ යෙදුම් වෙළඳසැල .

අසල ඇති ස්විචය සක්‍රිය කරන්න යාවත්කාලීන කිරීම් ස්වයංක්‍රීය යෙදුම් යාවත්කාලීන කිරීම් සක්‍රිය කිරීමට! හරිත වන විට ස්විචය ක්‍රියාත්මක වන බව ඔබ දැන ගනු ඇත.මට අයිෆෝන් මෘදුකාංග ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කළ හැකිද?

ඔබගේ iPhone iOS 12 ධාවනය කරන්නේ නම්, ඔබට නවතම iOS යාවත්කාලීනය ස්වයංක්‍රීයව බාගත කර ස්ථාපනය කිරීමට ඔබගේ iPhone සැකසිය හැකිය. පිළිබඳ අපගේ ලිපිය බලන්න ස්වයංක්‍රීය iPhone බාගැනීම් වැඩිදුර ඉගෙනීමට.

සිම් අයිෆෝන් 5 සඳහා සහය නොදක්වයි

යෙදුම් යාවත්කාලීන කිරීම පහසුයි!

ඔබගේ iPhone හි යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දැන් හරියටම දන්නා අතර ඔබ කිසි විටෙකත් යෙදුම් වෙළඳසැලෙන් යෙදුමක් අතින් යාවත්කාලීන නොකරනු ඇත! ඔබට මා වෙනුවෙන් වෙනත් ප්‍රශ්න ඇත්නම්, ඒවා අදහස් දැක්වීමේ කොටසේ තැබීමට නිදහස් වන්න.කියවීමට ස්තූතියි,
ඩේවිඩ් එල්.