අයිෆෝන් එක්ස් කැමරාව සිරස් වන්නේ ඇයි? මෙන්න සත්‍යය!

Why Is Iphone X Camera Vertical

ඔබ ඔබගේ iPhone X අගුළු හරින ලදි, නමුත් ඒ පිළිබඳ යමක් ඔබ කලින් සතුව තිබූ අයිෆෝන් වලට වඩා වෙනස් ලෙස පෙනේ. අයිෆෝන් එක්ස් කැමරාව සිරස් අතට ඇති බව ඔබ තේරුම් ගත්තා, ඔබේ අවසාන අයිෆෝන් කැමරාව මෙන් තිරස් නොවේ. මෙම ලිපියෙන් මම මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්නෙමි: අයිෆෝන් එක්ස් කැමරාව සිරස් වන්නේ ඇයි? ?

අයිෆෝන් එක්ස් කැමරාව සිරස් වන්නේ ඇයි?

අයිෆෝන් එක්ස් හි සිරස් කැමරාවක් ඇත්තේ එක්ස් හි ඇති සියලුම කුඩා කොටස් නිසාය. සියල්ලට ම ඇත අවම තාක්ෂණික කොටස් අටක් බොහෝමයක් ඔබගේ iPhone X ලබා දෙයි මුහුණු හැඳුනුම්පත් ක්‍රියාකාරිත්වය .අයිෆෝන් මත සම්බන්ධකයක් පිටපත් කරන්නේ කෙසේද

ඔබගේ iPhone X තුළ දැනටමත් ජනාකීර්ණ මෙම අවකාශයට කැමරාවක් තද කිරීම වෙනුවට, ඇපල් විසින් කැමරාව සිරස් අතට ස්ථානගත කර ඇත්තේ අප සියල්ලන්ම පුරුදු වී ඇති තිරස් සැලසුමට වඩා වෙනස්වය.ඔබගේ iPhone X ආරක්ෂිතව තබා ගන්න

ඔබගේ iPhone X හි සියුම් අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන දැන් ඔබ තව ටිකක් දන්නා නිසා, ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට උපකාරී වන ශක්තිමත් නඩුවක් ලබා ගැනීමට මම නිර්දේශ කරමි. සියල්ලට පසු, ඔබ ඔබගේ iPhone X සඳහා සිය ගණනක්, දහස් ගණනක් වියදම් කර ඇත - ඔබට දැන් කිරීමට අවශ්‍ය අන්තිම දෙය නම් එය අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට තවත් සිය ගණනක් ගෙවීමයි.අප සතුව